lunes, 10 de diciembre de 2007

TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES (TAFAD)


TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES (TAFAD)

(RD 2048/95, BOE 09-02-96)

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.620 hores, que inclouen els mòduls professionals. Formació en centres de treball: 380 hores.

Torn

Matí

Competències professionals

Com a competències professionals es poden destacar:

 • Ensenyament i dinamització de jocs i activitats físiques recreatives.
 • Ensenyament i dinamització d'activitats físicoesportives individuals.
 • Ensenyament i dinamització d'activitats físicoesportives d'equip.
 • Ensenyament i dinamització d'activitats físicoesportives amb implements.
 • Ensenyament i dinamització d'activitats bàsiques de condicionament físic.
 • Organització, planificació i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives.

Àmbits professionals i de treball

Aquest tècnic exercirà la seua activitat en :

 • Empreses de serveis esportius.
 • Patronats d'esports o entitats esportives municipals.
 • Clubs o associacions esportives.
 • Clubs o associacions de caràcter social.
 • Empreses turístiques: hotels, càmpings, balnearis, etc.
 • Grans empreses amb serveis esportius per als seus treballadors.
 • Centres geriàtrics o de caràcter social.
 • Federacions esportives.
 • Organismes públics d'esports (diputacions, direccions generals d'esports, etc.).

Llistat dels Mòduls Professionals que s´han de cursar


Nom dels Mòduls professionals

Curs

hores

1

Jocs i activitats físiques recreatives per animació

Primer

128

2

Activitats físicoesportives individuals

Primer

256

3

Animació i dinàmica de grups

Primer

96

4

Activitats físicoesportives amb implements

Primer

160

5

Fonaments biològics i bases del condicionament físic

Primer

192

6

Metodologia didàctica de les activitats físicoesportives

Primer

128

7

Activitats físicoesportives d'equip

Segon

330

8

Primers auxilis i socorrisme aquàtic

Segon

110

9

Organització i gestió d´una empresa menuda d´activitats de temps lliure i socioeducatives

Segon

88

10

Activitats físiques per a persones amb discapacitats

Segon

66

11

Formació i orientació laboral

Segon

66

12

Formació en Centres de Treball

Segon

380

Aquesta titulació convalida els següents mòduls professionals

(Amb independència d´altres posibles convalidacions entre mòduls professionals, previstes totes elles en l´Orde de 20-12-01, BOE 09-01-2002 i Correcció d´Errades Orde ECD/1842/2002 de 9 de juliol, BOE 19-07-2002):

Estudios universitarios a los que da acceso:

Desde el Ciclo Formativo de Grado Superior puedes acceder a determinadas carreras de primer ciclo (Diplomaturas) y en algunos casos, a carreras de segundo ciclo (Licenciaturas). Según la Orden ECI/2527/2005, de 4 de julio, publicada en el BOE de 5 de agosto de 2005.

No hay comentarios: