jueves, 3 de abril de 2008

PRÀCTIQUES EN CENTRES DE TREBALL. INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'INTERÉS PER ALS ALUMNES QUE ESTAN FENT LES PRÀCTIQUES EN CENTRES DE TREBALL


INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES DE LES PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL, (FCT), REFERIDES A LA RESOLUCIÓ DE 12 DE JULIOL DE 2007, PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA QUE DURANT EL CURS 2007/2008 IMPARTISQUEN CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I INSTRUCCIONS REFERIDES A LA RESOLUCIÓ DE 12 DE SETEMBRE DE 2007 DE LES PRÀCTIQUES FORMATIVES EN ALTERNANÇA, (PFA), DELS PROGRAMES DE GARANTIA SOCIAL, (PGS), QUE S’IMPARTISQUEN EN ELS INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ ESPECIAL

http://www.edu.gva.es/eva/docs/fp/SIP_fp/Ins0708_val.pdf

No hay comentarios: