viernes, 13 de febrero de 2009

Ayudas para estancias en francia, Alemania o Inglaterra durante el verano

El Ministeri d'Educació, Política Social i Esport ha convocat ajudes per a estudiants de batxillerats i cicles formatius per a estàncies en països de la Unió Europea.

Podeu veure les convocatòries als següent enllaços:

Estàncies en França al mes de juliol per a estudiants de batxillerats i cicles formatius de grau mitjà:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/12/pdfs/BOE-A-2009-2429.pdf

Estàncies en Alemania o França per a alumnes del cicle superior d'activitats físiques i esportives:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/12/pdfs/BOE-A-2009-2431.pdf

Estàncies en Anglaterra per a joves de entre 16 i 30 anys:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/12/pdfs/BOE-A-2009-2433.pdf

No hay comentarios: