miércoles, 20 de mayo de 2009

CALENDARI D'ADMISSIÓ

CALENDARI D'ADMISSIÓ D'ALUMNES EN CENTRES DOCENTS PÚBLICS I CENTRES PRIVATS CONCERTATS, NO UNIVERSITARIS, DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.

CALENDARI D'ESCOLARITZACIÓ. PROCÉS ORDINARI. – VALÈNCIA. CURS: 2009-2010P.Q.P.I. :

Presentació sol•licituds: 3-11/ 06
Duplicitats
Baremació
Llistes provisionals: 2/07
Reclamacions Consell Escolar: 2 – 7 / 07
Resolució reclamacions
Llistes definitives: 13 / 07
Matrícula : 20-22 / 07

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS:

Presentació sol•licituds: 3-11/ 06
Duplicitats: 15-16/ 06
Baremació: 19 / 06 – 9 / 07
Llistes provisionals : 13 / 07
Reclamacions Consell Escolar: 13-15 / 07
Resolució reclamacions: 20 / 07
Llistes definitives: 20 / 07
Matrícula : 27 – 29 / 07

No hay comentarios: